Miljø

Vi stræber efter at reducere vores miljømæssige aftryk ved at implementere initiativer både internt i Heras-koncernen og gennem vores påvirkning på værdikæden.

Vores tiltag

Heras koncernens mål er at reducere kulstofemissioner med 25% by 2025 (udgangspunkt i år 2022) og være net-zero i 2050. I overeenstemmelse med Paris aftalen, GHG og SBTi vil vi drastisk reducere vores CO2 udslip. De følgende investeringer og tiltag vil biddrage hertil:

Du kan finde flere detaljer i Heras’  sustainability report (på engelsk). Rapporten giver også et indblik i Heras’ nuværende proces.

Værdikæde

Mere end 95% af vores aftryk er i værdikæden. I samarbejde med partnere vil vi forsøge at reducere udslip, forbrug og skabe en cirkulær økonomi. Vores mål er at mindske vores udslip med 2.5% per år vha. følgende tiltag: