Institution ved Vejle

I Vejle har vi udført en opgave ved en institution for blinde og svagtseende. Langs gangstien er der opsat 300 meter hegn til indhegning af får. Ind til dyrene er der desuden monteret 2 vandretgående strømtråde. Samtidig har vi monteret en sort PVC slange langs hegnet, der vil gøre det nemmere for beboerne at nyde udendørsområdet.