Zabag Zentra

Pålidelig adgangskontrol til sikkerhedsrelevante områder bliver stadig vigtigere og vigtigere

Kontrolleret adgang til ejendomme og bygninger bliver en stadig vigtigere del af sikringssystemer. Vi tilbyder den ideelle løsning. Løsningen bruges i kombination med moderne adgangssystemer.

Med ZABAG “ZENTRA” rotationslåge giver vi dig en robust, nemt tilpasselig og økonomisk løsning.

De sofistikerede kontrolpaneler overholder alle de nyeste standarder og er programmerbare til at imødekomme individuelle behov.

Alle karruseller hos Stentoft Hegn, er udført i galvaniseret og rustfrit stål, med følgende dimensioner:

Bredde total: 1.570 mm. / Bredde indgangsparti: 600 mm. / Dybde: 1.288 mm. / Højde: 2.060 mm.

Med Zabag Zentra, får du en motor, som er er forberedt til ekstern ADK, og som automatisk kobler ud ved strømsvigt. Karrusellen er åben i begge retninger og kan derfor bruges som flugtvej. Er der brug for at blokere for åbningsretningerne, gøres dette let og enkelt.

Zabag Zentra monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling.

Zabag Zentra kan leveres i valgfri RAL farve, hvilket gør at den nemt kan tilpasses til et eksisterende hegn eller sine omgivelser.

Du får en karrusel, som er inddelt i 3x 120 graders vinkler, og som har et meget lavt strømforbrug.

Modeller:

 • Zentra E – Elmotor med servo positioneringsdrev
 • Zentra EH – Med elektromagnetisk låsning
 • Zentra X – Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring
 • Zentra XL – Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring, med dør til adgang for cykler, klapvogne og kørestole.

Klassificeringer:

 • Zabag Zentra karrusel er CE godkendt.
 • Karrusellens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN 12453.
 • Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
 • Alle materialer er varmgalvaniserede materialer iht. DS/EN ISO 1461 som standard.
 • Bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfri stål A2.
 • Betonfundamentpladen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 iht. Danske betonværker, og som min. Styrke 16.
 • Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Tilbehør:

 • Tag, fladt.
 • Tag, buet.
 • Lys i taget (inkl. Skumringsrelæ).
 • Blokering af ind og-/ eller udgang ved strømsvigt.
 • Briklæser/kortlæser.
 • Ekstra kolonne (dobbelt karrusel).

Det kan altid betale sig, at ringe til Stentoft Hegn

Uanset hvilket behov du har for indhegning eller sikring af dine værdier, kan det betale sig at tage fat i Stentoft Hegn A/S. Vi holder effektivt det ude, du ikke vil have ind og det inde, som du ikke vil have ud. Vi kan løse dine indhegnings- og sikringsopgaver lige fra design og projektering over opsætning og til service og vedligehold af dine hegn, porte og låger.

Ring på telefon +45 2961 3662.

Vil du vide, hvad omkostningerne for din løsning til perimetersikring bliver?
Anmodning om et tilbud